«Συνεργασία Νησιωτικών περιοχών για την Ενεργειακή Καινοτομία»

Δημοσιεύτηκε 27 Απριλίου, 2010

Η Περιφέρεια Κρήτης – Ενεργειακό Κέντρο σε συνεργασία με το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) και την εταιρεία ΤΕΑΒ MARIS Α.Ε. σας προσκαλούν την

Τρίτη 27 Απριλίου 2010 και ώρα 09.00, στο
Διαπεριφερεριακό Συνέδριο:
«Συνεργασία Νησιωτικών περιοχών για την Ενεργειακή Καινοτομία»

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Κουντουριώτη, Λιμάνι). Θα συμμετάσχουν φορείς από Περιφέρειες με πιλοτικές εφαρμογές και έντονη δραστηριότητα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας όπως το νησί Samsø/Δανία και τα Κανάρια Νησιά/Ισπανία καθώς επίσης και τοπικοί φορείς, Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και επιχειρήσεις. Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η προώθηση της καινοτομίας στους τομείς των Ανανεώσιμων  Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.