Δημοσιεύτηκε 18 Μαΐου, 2010

Ανατροπή στις διαδικασίες με τις οποίες δίνονται οι ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια φέρνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος καθώς με την ψήφισή του μειώνεται ο χρόνος αξιολόγησης των προτάσεων τους (12-18 μήνες σήμερα), στους 4 μήνες.

Όπως τονίζουν μάλιστα στο Capital.gr στελέχη του υπουργείου Οικονομίας ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα πλαισιωθεί και με συμπληρωματικές ρυθμίσεις ώστε ορισμένες κρίσιμες επενδύσεις να προωθούν με συνοπτικές διαδικασίες μέσα στο γραφειοκρατικό σύστημα και να ξεκινούν άμεσα με απαλλοτριώσεις εξπρές.

Ο νέος αναπτυξιακός που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι  την Τρίτη 25 Μαΐου δίνει προτεραιότητα σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ειδική μέριμνα δίνεται στην ανάπτυξη τομέων της λεγόμενης “πράσινης” οικονομίας με στόχο την επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος  επιμερίζει τη χώρα σε τέσσερις ζώνες και προβλέπει ανώτατη ενίσχυση 40% για τη ζώνη Δ, 30% για τη ζώνη Γ, 20% για τη ζώνη Β και 15% για τη ζώνη Α που περικλείει τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Το υπουργείο Οικονομίας διευκρινίζει ότι διαθέσιμοι πόροι θα προαναγγέλλονται κάθε εξάμηνο και από αυτούς θα διατίθεται το 85%, ενώ το υπόλοιπο 15% θα διατίθεται αποκλειστικά στις πιο μειονεκτικές περιοχές της χώρας.

Στις αλλαγές του νέου νόμου και στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης των διαδικασιών αξιολόγησης και της ενίσχυσης της διαφάνειας περιλαμβάνονται:

  • Η πρόβλεψη για εξέταση των μεγάλων επενδύσεων με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατ. ευρώ στις υπηρεσίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
  • Η παρακολούθηση της πορείας του φακέλου στο διαδίκτυο.
  • Η δημιουργία δικτύου ενημέρωσης.
  • Η συγκριτική αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, οι οποίες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά με αυτόματη απόρριψη ελλιπώς υποβαλλομένων φακέλων.
  • Η τυχαία κατανομή των φακέλων σε ανεξάρτητους αξιολογητές.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας προβλέπουν ότι μέχρι και το τέλος του 2010 θα δοθεί κρατική επιχορήγηση ύψους 770 εκατ. ευρώ για επενδύσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται με τα κίνητρα του παλιού αναπτυξιακού νόμου. Παράλληλα θα αξιολογηθούν και θα εξοφληθούν κανονικά οι περίπου 3.850 επενδύσεις του παλαιότερου νόμου για τις οποίες έχει προβλεφθεί η καταβολή κρατικής επιχορήγησης 3,4- 4,7 δισ. από τώρα μέχρι και το 2013.

Παράλληλα ξεκινά να τρέχει το δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με το οποίο μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους σε προμηθευτές για την αγορά πρώτων υλών.

Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας και όλων των εταιρικών μορφών, που απασχολούν ή θα απασχολήσουν λιγότερο από 50 άτομα και είχαν κατά την τελευταία χρήση κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ.

Το ύψος του δανείου ξεκινάει από τα 5.000 και μπορεί να φτάσει σωρευτικά για τη διάρκεια του προγράμματος στα 300.000 ευρώ. Το ποσό του δανείου και εδώ θα διοχετεύεται αυτόματα στους προμηθευτές βάσει τιμολογίων και άλλων νόμιμων παραστατικών.

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του δανείου θα είναι 6 χρόνια, με 2 χρόνια περίοδο χάριτος, κατά τα οποία οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν μόνο τους τόκους, ποσοστό κάλυψης από το ΤΕΜΠΜΕ 80%, και για δάνεια άνω των 40.000 η επιχείρηση εφόσον ζητηθεί από την τράπεζα θα παρέχει εξασφαλίσεις ως 10% του δανείου.

(Capital.gr, 18/05/2010)