Το έργο ENTER παρουσιάστηκε στην εκδήλωση Info Days 2010 στις Βρυξέλλες.