Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων άνοιξε για την υποβολή αιτήσεων!

Δημοσιεύτηκε 15 Οκτωβρίου, 2020

Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, ElevateGreece  άνοιξε και θα είναι ανοικτό για υποβολή αιτήσεων από τις νεοφυείς επιχειρήσεις μέχρι 31/12/2020

To ElevateGreece είναι το επίσημο μητρώο καταγραφής των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στοχεύει στην παρακολούθηση της  προόδου τους με βάση συγκεκριμένα KPIs, στην υποστήριξή τους με οφέλη και πλεονεκτήματα ενώ λειτουργεί ως πόλος έλξης για επενδυτές, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό!

Διαβάστε σχετικά με τα οφέλη, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα κριτήρια αξιολόγησης και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης σας εδώ.