Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης και η εταιρεία European Publishing νέοι εταίροι στο Ευρωπαϊκό Έργο “European Regulatory Science on Tobacco-Research and Innovation Staff Exchange”

Δημοσιεύτηκε 11 Μαρτίου, 2024

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), του μεγαλύτερου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία, περιλαμβάνει κορυφαία έργα για την προώθηση της σταδιοδρομίας και της κινητικότητας ερευνητών όλων των επιπέδων, μέσω της συμμετοχής τους σε πρωτοποριακά έργα διδακτορικής και μεταδιδακτορικής κατάρτισης, τόσο σε ακαδημαϊκά ιδρύματα όσο και σε καινοτόμες εταιρίες, που υποστηρίζουν δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.


Στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου έργου “European Regulatory Science on Tobacco-Research and Innovation Staff Exchange” (EUREST-RISE), προτείνεται μια ολοκληρωμένη σειρά ερευνητικών μελετών που θα διευκολύνουν την εκπαίδευση ερευνητών, προκειμένου να είναι σε θέση να εξετάζουν τα συστήματα των προϊόντων καπνού και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών βιομηχανικού σχεδιασμού τους, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.


Το έργο συνίσταται σε μια κοινοπραξία 17 εταίρων, όπου περιλαμβάνονται 6 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Imperial College London, Emory University, University of Waterloo και Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy), 3 εταιρείες, 7 επιστημονικοί φορείς, καθώς και το Joint Research Center της ΕΕ.

Η συνεργασία του ΕΤΕΠ Κρήτης και της European Publishing στο εν λόγω έργο διευρύνουν τις δυνατότητες μεταφοράς τεχνογνωσίας από την Περιφέρεια Κρήτης προς την εγχώρια και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο εδω