Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης είναι τώρα στο Linkedln.

Δημοσιεύτηκε 25 Φεβρουαρίου, 2019

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης είναι τώρα στο Linkedln. Θα δημοσιοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις, προγράμματα για νεοσύστατες επιχειρήσεις και τελευταία νέα για την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και τη καινοτομία.

Ακολουθήστε μας εδώ

 
Ακολουθήστε μας εδώ