Δημοσιεύτηκε 14 Νοεμβρίου, 2013

 

4th BALKAN VENTURE FORUM, Tirana 14-15/11/2013

Το ΕΤΕΠ-Κ εκπροσωπείται στο FORUM από τον Διευθυντή, κ. Αρτέμη Σαϊτάκη.


Επίσης συμμετέχει και ο κ. Εμμανουήλ Τσικανδυλάκης, μηχανολόγος μηχανικός από το Ηράκλειο,

που με το επιχειρηματικό του σχέδιο” Κατασκευή υβριδικών ηλιακών τρικύκλων μοτοποδηλάτων “SUNNYCLIST”,

αναδείχθηκε νικητής του Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας, που προκηρύχθηκε το Δεκέμβριο 2012, στα πλαίσια του έργου

Διασυνοριακή Καθοδήγηση για τη Δικτύωση & Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Επιχειρήσεων – Mentoring Startups (MESUP).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο http://www.balkanventureforum.org/