Δημοσιεύτηκε 30 Οκτωβρίου, 2014

            Το Κυπριακό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης


Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης παρουσίαση του Κυπριακού Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων (Cyprus Business Angels Network, CYBAN) (www.cyban.com.cy). Την παρουσίαση έκανε ο Δρ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, Συντονιστής του Δικτύου και ιδρυτής της Κυπριακής εταιρείας RTD Talos.


Στόχος του Δικτύου, που ξεκίνησε στην Κύπρο πριν από 1,5 χρόνο, είναι να εντοπίζει, να αξιολογεί και να επιλέγει τις καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες για τα μέλη του. Μέσω πολύ αυστηρών κριτηρίων, ψάχνει για ιδέες και startup εταιρίες οι οποίες έχουν την δυνατότητα εκρηκτικής ανάπτυξης παγκοσμίως κυρίως λόγω του ότι έχουν ανακαλύψει και εφαρμόσει τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα αιχμής. Οι ευκαιρίες αυτές παρουσιάζονται από τους επινοητές τους στα μέλη του δικτύου σε συναντήσεις που οργανώνονται κάθε τρίμηνο.  Το CYBAN έχει πιστοποιηθεί και είναι πλήρες μέλος του European Business Angels Network  (ΕΒΑΝ) το οποίο είναι ουσιαστικά ο πανευρωπαϊκός σύνδεσμος δικτύων Business Angels.  Σήμερα, έχει πάνω από 50 μέλη και έχει επενδύσει σε 3 νεοφυείς εταιρείες περίπου 3 εκ €, ενώ έχει εξετάσει 16 επενδυτικές προτάσεις από την Κύπρο.


Πρόσφατα, το δίκτυο αποφάσισε να περιλάβει και την Ελλάδα στα ενδιαφέροντα του και για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, όπου συζητήθηκαν οι δυνατότητες που υπάρχουν για τη χρηματοδότηση καινοτόμων ιδεών από την Κρήτη, που παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

Ποιοι είναι οι Business Angels?
Είναι συνήθως άτομα (αλλά και εταιρείες) οι οποίοι επενδύουν σε νέες καινοτόμες εταιρείες με μεγάλη προοπτική ανάπτυξης, είτε από μόνοι τους, είτε, συνήθως σαν μέλη μιας ομάδας επενδυτών (syndicate).
Εκτός από χρήματα, οι business angels συνήθως προσφέρουν πολύ περισσότερα σε μια εταιρεία στην οποία επενδύουν, όπως την εμπειρία και τα δίκτυα γνωριμιών και διασυνδέσεων τους και είναι συνήθως και πολύ ενεργοί στις δραστηριότητες της εταιρείας μέσω αντιπροσώπευσης στα διοικητικά συμβούλια.
Ένας τυπικός Business angel, κάνει 1-2 επενδύσεις το χρόνο σε μια περίοδο 3 χρόνων και προσβλέπει συνήθως σε μια ετήσια απόδοση της τάξης του 100% των συνολικών του επενδύσεων. Βεβαίως υπάρχουν και οι περιπτώσεις αστρονομικών επιδόσεων σε συγκεκριμένες επενδύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

ΑΡΤΕΜΗΣ  ΣΑΪΤΑΚΗΣ

Τηλ. 2810-391900 , e-mail: inquiries(at)stepc.gr