Τρίτο Θερινό Σχολείο σε “ΒΙΟΕΜΠΝΕΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ” 7-18/07/2014