Τριήμερο Καινοτομίας "InnoDays 2022" της Περιφέρειας Κρήτης, 25-27 Νοεμβρίου.