Υποβoλή προτάσεων προς διαβούλευση για την υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε 11 Ιουλίου, 2023

Εντός του 2023 αναμένεται να προκηρυχθεί σχετική δράση που αφορά στην ενίσχυση της εκκόλαψης επιχειρήσεων, υποστήριξη τεχνοβλαστών και παράγωγων επιχειρήσεων και νεοσύστατων επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000€ από το Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.

Η δράση έχει ως στόχο να ενισχύσει νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, (υφιστάμενες ή υπό σύσταση) συμπεριλαμβανομένων των τεχνοβλαστών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Πηγή: Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης