ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρηματικής ανάπτυξης

Πριν από τη δημιουργία της νέας επιχείρησης

 • Συμβουλευτική και καθοδήγηση ώριμων επιχειρηματικών ομάδων
 • Υποστήριξη για την ανάπτυξη και προστασία της επιχειρηματικής ιδέας
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Μοντέλου (business model)
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (business plan)
 • Ευκαιρίες χρηματοδότησης

Μετά τη δημιουργία της νέας επιχείρησης

 • Εγκατάσταση της εταιρείας στη Θερμοκοιτίδα, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις
 • Συνεχής υποστήριξη για την ανάπτυξη της επιχείρησης
 • Δυνατότητες ερευνητικής συνεργασίας με ακαδημαϊκά / ερευνητικά ιδρύματα
 • Ανάπτυξη νέου προϊόντος/υπηρεσίας
 • Αξιολόγηση, προστασία και εκμετάλλευση της διανοητικής ιδιοκτησίας, δωρεάν προέρευνα για χορήγηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας μέσω του Δικτύου EURAXESS
 • Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης
 • Επιχειρηματική Δικτύωση
 • Ευκαιρίες χρηματοδότησης