Παρέχουμε τις γνώσεις και τα εργαλεία για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας

Αξιολογήστε την καινοτομικότητα της επιχείρησης σας

Το SAT (Self-Assessment Tool) είναι ένα σύστημα αυτοαξιολόγησης, το οποίο βασίζεται σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου. Έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου SMEInnoboost (Interreg Balkan-Med), με στόχο την αξιολόγηση της καινοτομικότητας των ΜΜΕ.