Δημοσιεύτηκε 05 Αυγούστου, 2020

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, διοργανώνουν Θερινό Σχολείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, στο Ηράκλειο Κρήτης 24-28 Αυγούστου.

Η ΕΚΕ τείνει να αποτελέσει την κυρίαρχη επιχειρηματική πρακτική καθώς μέσω αυτής οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων και ταυτόχρονα να ενισχύσουν τη φήμη, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους. Η κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων αναδεικνύει ευκαιρίες για αύξηση των κερδών, προσέλκυση εργαζομένων, πελατών και επενδυτών. Μέσω της κοινωνικής υπευθυνότητας, οι επιχειρήσεις προσελκύουν και διατηρούν ταλαντούχους νέους εργαζόμενους, τείνουν να είναι πιο αξιόπιστες και ως πωλητές και ως προμηθευτές με αποτέλεσμα να αποκτούν πρόσβαση σε διεθνείς αλυσίδες αξίας. Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τις αξίες και αρχές της ΕΚΕ αυξάνουν τα κέρδη τους και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και στην προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύοντας την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Κρήτη απαιτεί οργάνωση και κυρίως γνώση των απαραίτητων εργαλείων διοίκησης ΕΚΕ στις επιχειρήσεις.

Για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και αγορών προς αυτή την κατεύθυνση, το Θερινό Σχολείο έχει δύο βασικούς στόχους:
  1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αναφορικά με τις τρέχουσες διεθνείς τάσεις σε θέματα επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω της δημιουργίας βιώσιμης και διαμοιραζόμενης αξίας.
  2. Εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης της βιωσιμότητας, υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών, εργαλείων διοίκησης.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
  1. Ανάδειξη των επιχειρηματικών ευκαιριών και των ωφελειών της βιώσιμης ανάπτυξης. 
  2. Ανάδειξη του πώς η επιχειρηματική υπευθυνότητα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης.
  3. Παρουσίαση του οδικού χάρτη, των βημάτων και των περιεχομένων ενός προγράμματος δράσεων επιχειρηματικής υπευθυνότητας.
  4. Παρουσίαση της δομής ενός προγράμματος δράσεων επιχειρηματικής υπευθυνότητας και της σύνδεσής του με διοικητικές πρακτικές.
  5. Παρουσίαση των βημάτων για τη δημοσιοποίηση έκθεσης απολογισμού επιχειρηματικής υπευθυνότητας.

Δικαιούχοι του προγράμματος

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Κρήτης.

Η παρακολούθηση του προγράμματος του Θερινού Σχολείου είναι δωρεάν.

 

Διαδικασία Εγγραφής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως 20/08/2020  εδώ

Τόπος διεξαγωγής

Η διοργάνωση θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις των Τεχνικών Σχολών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στο Ηράκλειο Κρήτης, στην οδό Αρχιμήδους 1 και Ικάρου στη Νέα Αλικαρνασσό.Περισσότερες πληροφορίες για το 1ο Θερινό Σχολείο ΕΚΕ:
 
http://ris3.crete.gov.gr/dhlwsh-symmetoxhs-1o-therino-sxoleio-eke/