Δημοσιεύτηκε 01 Ιουλίου, 2019

Την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο ΕΤΕΠ-Κ η 2η συνάντηση των εταίρων του έργου MENTECH.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης:

α.Παρουσιάστηκε από την ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ (Εταιρεία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης Α.Ε.) η έρευνα σχετικά με τα προγράμματα one-on-onementoringπου έχουν υλοποιηθεί σε Ευρωπαϊκές χώρες και η μεταξύ τους σύγκριση σε σχέση με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Επιπλέον συζητήθηκε η  επιλογή του κατάλληλου μοντέλου που θα εφαρμοστεί από το MENTECH.

β.Παρουσιάστηκαν από το Τεχνολογικό Πάρκο Tartu (Εσθονία) τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τις ανάγκες και τις προσδοκίες mentoringνεοφυών επιχειρήσεων και δυνητικών επιχειρηματιών καθώς και υποψήφιων νέων μεντόρων.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών θα αποτελέσουν τη βάση συζήτησης στην επόμενη συνάντηση των εταίρων (Βρυξέλλες), όπου θα οριστικοποιηθεί η μεθοδολογία κατάρτισης των νέων μεντόρων. Η κατάρτιση των μεντόρων προγραμματίζεται να γίνει στην Ισπανία, στις αρχές του 2020 με διοργανωτή το Τεχνολογικό Πάρκο Espaitec(Βαλένθια).