Δημοσιεύτηκε 09 Οκτωβρίου, 2014

Enterprise +: Μικροί και μεγάλοι μαζί εναντίον της ανεργίας των νέων
Οργανισμοί με εμπειρία  για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων

Το κοινό σχέδιο ” Enterprise + : Καινοτόμες δυνατότητες συναντούν την εμπειρία”  που ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ με προϋπολογισμό  450.000 €, στοχεύει να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη, συνεχίζοντας μια καινοτόμα προσέγγιση που δημιουργήθηκε από τα Πανεπιστήμια Ruhr – Bochum και Duisburg – Essen. Η ιδέα είναι να υποκινηθούν και εκπαιδευτούν οι νέοι  ώστε ή να αυτοαπασχοληθούν ή και να  δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις. Συντονιστής του έργου είναι ο Δρ Martin Kroll από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Ruhr-Bochum.

Δυνατότητες του έργου
Το έργο στοχεύει να βοηθήσει νέους μεταξύ 15 και 25 ετών. Οι συμμετέχοντες φορείς θα συνεργάζονται με σχολεία και γραφεία απασχόλησης στις πέντε συμμετέχουσες χώρες. Με κατάλληλη μεθοδολογία μέσω ερωτηματολογίων, θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων ανθρώπων. Για την ανάλυση των δεξιοτήτων  θα χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο το οποίο, όπως αναφέρει ο καθηγητής Thomas Retzmann από Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Duisburg – Essen, μπορεί να διαγνώσει τις επιχειρηματικές ικανότητες τους και να τους παρέχει ένα πιστοποιητικό που τεκμηριώνει τα αποτελέσματα.

Ώριμοι και νέοι μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο
Οι νέοι συμμετέχοντες στο έργο Enterprise +, θα έχουν τη στήριξη έμπειρων μάνατζερ. Οι μάνατζερ που θα συμμετέχουν, θα είναι ηλικίας άνω των 55 ετών και είτε θα εξακολουθούν να εργάζονται είτε θα έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Με τις επαγγελματικές γνώσεις τους και την εμπειρία της ζωής τους, θα βοηθούν τους νέους να αναγνωρίσουν και να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. “Ελπίζουμε στη δημιουργία μιας μαθησιακής διαδικασίας από την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ νέων και παλαιών. Στόχος μας είναι οι εταίροι στις συμμετέχουσες χώρες να ξεκινήσουν προγράμματα που θα υποστηρίζουν αυτή την ανταλλαγή εμπειριών” λέει ο Martin Kroll.

Οι εταίροι του έργου
Το έργο Enterprise + υλοποιείται από εταίρους από τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία. Από την Ελλάδα, εταίροι του έργου είναι το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης  και η εταιρεία Eniochos Consulting με έδρα το Ηράκλειο. Το γεγονός ότι οι εταίροι του έργου θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν σχέδια σε κάθε χώρα αξιολογήθηκε πολύ θετικά.   

Περισσότερες πληροφορίες:
Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ
Τηλ. 2810391900,
e-mail: inquiries at stepc.gr