Δημοσιεύτηκε 13 Νοεμβρίου, 2020

Enzyquest & QCELL οι 2 απο τις εταιρίες του Επιστημονικού & Τεχνολογικου Πάρκου Κρήτης παρουσίασαν τα καινοτόμα προϊόντα τους στο Innovation Ready

Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ βιομηχανίας, νεοφυών επιχειρήσεων, και της ερευνητικής κοινότητας είναι αναγκαίο βήμα για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, με περισσότερη καινοτομία, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και καλύτερες θέσεις εργασίας.

Με βασικό μήνυμα ότι «στην Ελλάδα παράγεται αξιόλογη καινοτομία», η νέα πρωτοβουλία του ΣΕΒ Innovation Ready στοχεύει, να αποτελέσει δύναμη πρακτικού μετασχηματισμού ώστε να επιταχυνθεί η μετάβαση από την καινοτομία σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η νέα δράση του Συνδέσμου ξεκίνησε με την πρώτη κλειστή διαδικτυακή συνάντηση δικτύωσης, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020, με θέμα: «Βιοιατρικές τεχνολογίες του αύριο σήμερα». Εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας και επιχειρήσεων του κλάδου της υγείας ενημερώθηκαν σχετικά με ισχυρές πατέντες και ώριμες νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της βιοιατρικής, ώστε να αναπτυχθούν συνεργασίες και να αξιοποιηθούν εμπορικά τεχνολογίες που αναζητούν τρόπους εισόδου στην αγορά.

Ειδικότερα, 11 εταιρείες που έχουν λάβει χρηματοδότηση από funds, παρουσίασαν τα καινοτόμα προϊόντα τους σε 40 σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου φαρμάκου και υγείας. Εξήγησαν τις συνεργασίες που αναζητούν από τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις του κλάδου. Οι εταιρείες που παρουσιάστηκαν είναι οι Advantis, Athroa/Aimbrain, EnzyQuest, Athroa/Gistec, K-Invent, LANGaware, Nanoplasmas, Athroa/Photostick, Purposeful, Qcell, Tendertec.

Παρεμβαίνοντας στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας και μέλος του ΔΣ ΣΕΒ κ. Βερέμης Μάρκος, σημείωσε: «Η καινοτομία και η επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη αποτελούν μονόδρομο προκειμένου να έχουμε πιο ανταγωνιστικά και διαφοροποιημένα προϊόντα».

Ο ΣΕΒ προγραμματίζει μια σειρά αντίστοιχων εκδηλώσεων δικτύωσης για τεχνολογίες και λύσεις Industry 4.0, τεχνολογίες αγροτοδιατροφικού τομέα, κυκλική οικονομία και ενέργεια, κ.α..

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις καινοτομίες που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση επιδιώκοντας να αναπτύξουν εμπορική ή επενδυτική σχέση με βιομηχανικό εταίρο μπορείτε να βρείτε εδώ.