Δημοσιεύτηκε 13 Ιουλίου, 2010

Την Πέμπτη 08 Ιουλίου, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Antonio Tajani και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Gianni Pitella,  έδωσαν μια κοινή συνέντευξη τύπου στο Στρασβούργο υπογραμμίζοντας την ισχυρή υποστήριξη και των δύο θεσμικών οργάνων της ΕΕ στο πρόγραμμα Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες. Επίσης, παρουσιάστηκαν και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του προγράμματος. 
 
Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 2500 νέοι επιχειρηματίες έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα εκ των οποίων περίπου οι 1800 έχουν γίνει δεκτοί.  Η αναλογία μεταξύ των έμπειρων και νέων  επιχειρηματιών είναι 1:1,8 για τις επιλεγμένες αιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε έμπειρο επιχειρηματία που γίνεται δεκτός στο προγραμμα αναλογούν δύο νέοι επιχειρηματίες.

Παρακολουθήστε τις επιτυχημένες ιστορίες του προγράμματος.