Δημοσιεύτηκε 28 Ιουνίου, 2019

Το ESMARTCITY DATATHON αρχίζει στις 28/6/2019 στις 18:00 με την εναρκτήρια εκδήλωση στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών που θα υποστηριχθεί με διαδικτυακή μετάδοση!!!

Μια πόλη είναι Έξυπνη όταν «οι επενδύσεις στο ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο και οι παραδοσιακές (μεταφορικές) και σύγχρονες (ΤΠΕ) υποδομές τροφοδοτούν την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και την υψηλή ποιότητα ζωής, με συνετή διαχείριση φυσικών πόρων, μέσω συμμετοχικής διακυβέρνησης». H Έξυπνη Πόλη βρίσκει μία ισορροπία μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων, εστιάζοντας στην Έξυπνη Αειφόρο Πράσινη Ανάπτυξη.

Οι σύγχρονες πόλεις έχουν πολλούς λόγους να αλλάξουν ώστε να προσφέρουν πιο σύγχρονες και πληρέστερες υπηρεσίες προς τους πολίτες τους εκμεταλλευόμενες τις σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές. Αλλά και για να εξυπηρετήσουν καλύτερα τον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας τους, βρίσκοντας ένα βιώσιμο μοντέλο συντήρησης και αναβάθμισης των τεχνολογικών τους υποδομών.

Τα Ανοικτά Δεδομένα συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση μετατρέποντας την πόλη σε ένα σύστημα που προάγει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, επιτρέποντας τη δημιουργία νέων υπηρεσιών πάνω από υπάρχουσες υποδομές σπάζοντας τα στεγανά (breaking the silos) μεταξύ εφαρμογών και ενισχύοντας τα αστικά οικοσυστήματα καινοτομίας και συνδημιουργίας.

Με αυτό το σκεπτικό του έργο Esmartcity που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Mediterranean διοργανώνει το διάστημα 28 Iουνίου – 15 Ιουλίου 2019 ένα διαγωνισμό Datathon στον οποίο καλούνται να συμμετάσχουν ΜΜΕ στον τομέα της πληροφορικής και επεξεργασίας δεδομένων. Θα τους παρασχεθούν υποσύνολα δεδομένων της πόλης των Πατρών που έχουν προκύψει από εγκαταστάσεις διαφόρων φορέων της περιοχής, με ζητούμενο την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών σε τομείς όπως της πρόγνωσης ενεργειακής κατανάλωσης, της αντίδρασης των πολιτών σε γεγονότα που συμβαίνουν στην πόλη.

Βραβεία

Ο διαγωνισμός ESMARTCITY DATATHON θα ανακηρύξει δύο νικήτριες επιχειρήσεις, οι οποίες θα λάβουν ως έπαθλο το χρηματικό ποσό των 1.000€ η πρώτη και 500€ η δεύτερη.

Τα υποσύνολα δεδομένων θα παρουσιαστούν στις 28 Ιουνίου 2019 στις εταιρείες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Οι εταιρείες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις ιδέες τους στις 11 και 12 Ιουλίου 2019. Κατά το διάστημα 28 Iουνίου – 10 Ιουλίου μέντορες θα παρέχουν διευκρινήσεις επί των τυχόν ερωτημάτων των συμμετεχουσών εταιρειών. Οι τρεις καλύτερες ιδέες θα βραβευτούν σε ειδική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου 2019.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Δρ. Α. Καλογερά (kalogeras@isi.gr) και Δρ. Χ. Αλεξάκο (alexakos@isi.gr).