Δημοσιεύτηκε 09 Δεκεμβρίου, 2019

Το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου SMEInnoBoost (www.smeinnoboost.org), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg Balkan-Mediterranean, διοργανώνει στην Αθήνα την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου (Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ,  09.00 – 15.00) την εκδήλωση: «Innovation Summit: Innovation in action».
Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου και το εργαλείο αξιολόγησης καινοτομικότητας των επιχειρήσεων Self-Assessment Tool (SAT).
Στην εκδήλωση θα παραστεί η Πρόεδρος της Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Βουλγαρίας και εκπρόσωποι της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κορυτσάς, που είναι εταίροι του έργου.
Παράλληλα, θα υπάρχει έκθεση καινοτόμων προϊόντων που έχουν δημιουργήσει ελληνικές επιχειρήσεις.  
Για περισσότερες πληροφορίες: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ, τηλ. 2810391904 κ. Γιώργος Παπαμιχαήλ και κα Νίκη Σέρρη.

ΑΦΙΣΑ