ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Διευθυντής ΕΤΕΠ-Κ Κρήτης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΣ ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ

Ο Δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ είναι Διευθυντής του ΕΤΕΠ Κρήτης και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Διαχείρισης και Ανάπτυξης του ΕΤΕΠ Κρήτης (ΕΔΑΠ ΑΕ).

Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστήμιου του Εδιμβούργου (Science, Technology & Innovation Studies), με βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων και στην Διαχείριση Τεχνολογίας & Καινοτομίας (Un. Open, Glasgow, Sussex, Science Policy Research Unit-SPRU). Καθ’ όλη την διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών ήταν υπότροφος του ESRC, ενώ είναι μέλος του INNOGEN – ESRC Centre for Social and Economic Research on Innovation in Genomics μέχρι και σήμερα.

Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση 40 και πλέον Ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών έργων Ε&ΤΑ που σχετίζονται με την υποστήριξη νεοφυούς και ακαδημαϊκής επιχειρηματικότητας, σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης, αξιοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, μεταφορά τεχνολογίας, προστασία και διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας, διαχείριση θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων κ.α.

Έχει διατελέσει μέλος του Ελληνικού Δικτύου του Εθνικού Σημείου Επαφής (ΕΣΕ) για το ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο (FP7) και υπεύθυνος για το κέντρο ενημέρωσης της επιστημονικής κοινότητας για το πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» στην γεωγραφική περιοχή της Ν. Ελλάδος. Επίσης, είναι μέλος του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικτύου EURAXESS και επιστημονικός υπεύθυνος του κόμβου του Ελληνικού Δικτύου για το ΙΤΕ. Υπήρξε επίσης υπεύθυνος ενημέρωσης του ΙΤΕ για τις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie την περίοδο 2007-13 (FP7).

Έχει διατελέσει σύμβουλος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στο EkinisiLAB της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας, υποστηρίζοντας την δημιουργία και αρχική ανάπτυξη νέων εταιρειών υψηλής έντασης γνώσης (start-ups και spin-offs), κάποιες εκ των οποίων εγκαταστάθηκαν μετέπειτα στη θερμοκοιτίδα του ΕΤΕΠ στην οποία βρίσκονται μέχρι και σήμερα. Παράλληλα είχε αναλάβει την διαχείριση και τον κεντρικό συντονισμό της Δομής στήριξης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) σε συνεργασία με το ΙΤΕ για την προώθηση της ακαδημαϊκής επιχειρηματικότητας στην Κρήτη. Επίσης, έχει συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως ειδικός επιστήμονας σε θέματα χάραξης πολιτικής για την ενίσχυση και προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Είναι ομιλητής σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες, ενώ έχει συμμετάσχει ως κεντρικός εκπαιδευτής σε σεμινάρια νεοφυούς επιχειρηματικότητας και διαχείρισης καινοτομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και είναι αξιολογητής επιστημονικών άρθρων (peer review).

Επίσης, είναι μέντορας στο Scottish Graduate School of Social Science, UK και παρέχει καθοδήγηση σε διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές (ESRC-funded) για τη μετακίνησή τους προς την βιομηχανία.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
– Ακαδημαϊκή επιχειρηματικότητα (spin-offs, start-ups)
– Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολιτικών έρευνας και καινοτομίας
– Στρατηγικές καινοτομίας και περιφερειακή ανάπτυξη