ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Μέλος Δ.Σ. ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.

Ο Δρ. Μιχάλης Καθαράκης, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης, έχει βαθιά εμπειρία στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για κορυφαία ιδρύματα όπως το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Είναι Διευθυντής των Τεχνικών Σχολών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με έμφαση στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Στο παρελθόν διετέλεσε επικεφαλής του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network για το Επιμελητήριο Ηρακλειου. Κατέχει επίσης τη θέση του διευθυντή στο Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Διατροφής (MACC) και ήταν μέλος του ενδεκαμελούς συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης, υπεύθυνου για την έγκριση των προϋπολογισμών του ιδρύματος και τη διαμόρφωση πολιτικών καινοτόμου ανάπτυξης .

Επιπλέον, υπήρξε επικεφαλής του τμήματος ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Ο Δρ Καθαράκης είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης με ειδίκευση στην ατομική και μοριακή φυσική, διδακτορικού διπλώματος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στον τομέα των λέιζερ και δεύτερου διδακτορικού διπλώματος από το Πολυτεχνείο Κρήτης στην εισαγωγή καινοτομίας σε περιφερειακές δομές.

Έχει συγγράψει βιβλία και άρθρα σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και είναι αξιολογητής ευρωπαϊκών προγραμμάτων καινοτομίας.