ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Μέλος Δ.Σ. ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.

Ο Δρ. Νίκος Παπανδρουλάκης είναι διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛΚΕΘΕ (https://imbbc.hcmr.gr/user/npap/) από το 2012. Είναι μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΤΕΣ) Αγροτικής παραγωγής, Διατροφής, Τροφίμων, Αγρο−βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (από το 2014) και εκλεγμένος αντιπρόεδρος της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Υδατοκαλλιεργειών (από το 2018).

Η έρευνά του επικεντρώνεται στη βελτίωση των μεθοδολογιών και τεχνολογιών εκτροφής της μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας και στην εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη βιομηχανία. Είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Τεχνολογιών Παραγωγής Υδατοκαλλιέργειας και ενδιαφέρεται για την καθιέρωση επιτυχημένων μεθόδων εκτροφής και την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων και εφαρμογών υδατοκαλλιέργειας ακριβείας με βάση τη μοντελοποίηση, τις αρχές της κυκλικής οικονομίας (IMTA), με στόχο την προσαρμογή σε νέες προκλήσεις όπως η κλιματική κρίση. Επιπλέον, ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της υπεράκτιας υδατοκαλλιέργειας σε ένα πλαίσιο πολλαπλών χρήσεων του θαλάσσιου χώρου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή εταίρος σε 41 εθνικά έργα και έργα της ΕΕ.

  • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Θαλάσσια Βιολογία, Πανεπιστήμιο Κρήτης, (2000)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Θεωρητική Φυσική, Πανεπιστήμιο Κρήτης (1988)
  • Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης (1986)