Δημοσιεύτηκε 26 Αυγούστου, 2019

Σκοπός του προγράμματος είναι να στηρίξει τους ιδρυτές, τους Διευθύνοντες Συμβούλους και το προσωπικό επιλεγμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση και αφού αξιολογηθούν, θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες ανάλογες των αναγκών τους.

Αυτές οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν thematic boot camps, workshops και pitching events.

Πληροφορίες στο https://investhorizon.eu/accelerator