Δημοσιεύτηκε 22 Ιουλίου, 2020

Η ημερίδα διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σκοπός της ημερίδας είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και προετοιμασία του ερευνητικού και παραγωγικού οικοσυστήματος της χώρας για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που θα προκύψουν μέσω της υλοποίησης έργων καινοτομίας στο πλαίσιο της Δράσης ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, η οποία προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

Τα ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ είναι δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δημιουργούνται για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας.

Βασικός σκοπός των ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ είναι η  προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, η μεταφορά τεχνολογικών λύσεων για την παραγωγή προϊόντων/υπηρεσιών, η κατάρτιση επιχειρήσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων με έμφαση στη βιομηχανία 4.0, η υλοποίηση καινοτόμων έργων έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών/προϊόντων.

Δείτε εδώ περισσότερα