Δημοσιεύτηκε 06 Ιουλίου, 2010

Για πλήρη και οριστική αποτυχία του προγράμματος εγγυοδοσίας δανεισμού των μικρών επιχειρήσεων με την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ μίλησε χθες ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Δ. Ασημακόπουλος . Μέχρι στιγμής στις τράπεζες έχουν υποβληθεί περίπου 1.200 αιτήσεις για δανειοδοτήσεις με την εγγύηση του ταμείου, αριθμός εξαιρετικά μικρός, αλλά ο αντίλογος είναι ότι πρόκειται για ξεκίνημα προγράμματος και είναι αναμενόμενη η πολύ χαμηλή συμμετοχή.
Η υποχρέωση των μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν δύο ή τρία άτομα να υποβάλουν επενδυτικά αναπτυξιακά σχέδια μαζί με την αίτηση δανειοδότησης είναι κατά τον πρόεδρο των επαγγελματοβιοτεχνών της χώρας ο βασικότερος λόγος της αποτυχίας του προγράμματος.
«Ηδη έχουμε μιλήσει με την κυβέρνηση και με το υπουργείο Οικονομίας και ζητήσαμε να ανακληθεί όλο το πρόγραμμα, αφού οδηγήθηκε σε πλήρη αποτυχία, και να αντικατασταθεί από άλλο, ώστε να μην ταλαιπωρούνται άδικα και οι μικροί επιχειρηματίες που δεν μπορούν να πάρουν δάνειο» είπε ο κ. Ασημακόπουλος μιλώντας με σκληρά λόγια για το πρόγραμμα χθες σε ραδιοφωνικό σταθμό.
Απαντώντας στις αιτιάσεις του κ. Ασημακόπουλου, ο πρόεδρος του ΤΕΜΠΜΕ κ. Αλ. Παπαρσένος δήλωσε προς «Το Βήμα»: «Είναι εντελώς λανθασμένη η θέση του κ. Ασημακόπουλου, αλλά δεν μπορώ να μπω σε αναλύσεις για τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτές τις δηλώσεις. Θα σας πω μόνο ότιαυτό που ονομάζει αναπτυξιακό περίπλοκο σχέδιο ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ είναι απλώς μία σελίδα όλη κι όλη, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αν προτίθεται να κάνει επενδύσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τις επενδύσεις αυτές. Αυτή η σελίδα συμπληρώνεται για λόγους καθαρά στατιστικούς και όχι ουσιαστικούς».
Πάντως ο κ. Ασημακόπουλος ήταν κάθετος όσον αφορά τους όρους του προγράμματος, τους οποίους χαρακτήρισε μάλλον απαγορευτικούς για τους μικρούς επιχειρηματίες, ενώ υπαινίχθηκε και εμπαιγμό από την πλευρά του ΤΕΜΠΜΕ. Μάλιστα τόνισε ότι δεν είναι το κόστος του δανείου (περί το 7%) που απαγορεύει την πρόσβαση, αλλά ακριβώς η υποχρέωση υποβολής επενδυτικών σχεδίων από επιχειρήσεις των δύο ή των πέντε ατόμων με πολύ μικρές δυνατότητες. Σήμερα το 55% των ελληνικών επιχειρήσεων απασχολούν ως 19 εργαζομένους και αυτές ακριβώς τις επιχειρήσεις αφορούν τα προγράμματα του ταμείου. Μάλιστα οι μισές από αυτές απασχολούν ως πέντε άτομα.
Από το ταμείο πάντως υποστήριζαν χθες ότι σε σχέση με την εκπόνηση των προγραμμάτων απλώς έκαναν ό,τι ακριβώς ζητούσαν τα επιμελητήρια της χώρας, ενώ πλέον περιμένουν την ανταπόκριση των επιχειρήσεων. Το ένα πρόγραμμα αφορά την αγορά πρώτων υλών και το άλλο την αποπληρωμή υποχρεώσεων σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
Ο κ. Παπαρσένος πάντως παραδέχθηκε ότι τα προγράμματα δεν έχουν δουλέψει ακόμη, αλλά υπενθύμισε ότι «με τα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ έτσι γίνεται πάντα, ξεκινούν από πολύ χαμηλά και μέσα σε έξι μήνες απογειώνονται. Στα προηγούμενα προγράμματα των άτοκων δανείων υπάρχουν σήμερα 58.000
αιτήσεις σε εξέλιξη», ενώ για την τύχη των προγραμμάτων που τρέχουν είπε ότι υπάρχει έντονη ζήτηση, αλλά είναι και θέμα προσφοράς, αφήνοντας αιχμές για τις τράπεζες που είναι φειδωλές πλέον στις δανειοδοτήσεις. Πρόσθεσε μάλιστα ότι έγκυρα στοιχεία δεν έχει ακόμη αλλά θα τα έχει στα χέρια του περί τον Σεπτέμβριο.
Υπενθυμίζεται ότι το ταμείο εγγυάται μεγάλο μέρος των δανείων που συνάπτουν οι μικρομεσαίοι με τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, διασφαλίζοντας παράλληλα χαμηλό σχετικά επιτόκιο, παροχή ελάχιστων ή μηδενικών εξασφαλίσεων από τις επιχειρήσεις και ομαλό τρόπο αποπληρωμής των δανείων. Ετσι, επιμερίζεται ο επιχειρηματικός κίνδυνος ανάμεσα στα τρία εμπλεκόμενα μέρη (επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο Εγγυοδοσίας).
Αφορά αγορά πρώτων υλών και υπηρεσιών το πρώτο και αποπληρωμή υποχρεώσεων προς το Δημόσιο το δεύτερο.
Τα προγράμματα απευθύνονται σε υπό σύσταση (που διαθέτουν ΑΦΜ), νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους. Επίσης ο ετήσιος κύκλος εργασιών, της τελευταίας χρήσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις ο προβλεπόμενος πρώτος ετήσιος κύκλος εργασιών δεν θα πρέπει να υπερβεί τα 10 εκατ. ευρώ.

(www.tovima.gr)