Εκδήλωση με θέμα "Open data: what, why, when & how " 1 & 2 Δεκεμβρίου

Δημοσιεύτηκε 26 Νοεμβρίου, 2020

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, διοργανώνει ένα διήμερο με online σεμινάρια σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ODEON (Open Data for European Open iNnovation).

Σε ποιους απευθύνεται:
Πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εν δυνάμει επιχειρηματίες, με σκοπό να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν με τα ανοιχτά δεδομένα και τη χρήση τους με σκοπό την παραγωγή κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών ωφελειών.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ODEON (Open Data for European Open iNnovation) στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης σε ανοιχτά και μεγάλα δεδομένα που δημοσιεύονται από δημόσιους οργανισμούς στο πλαίσιο ανοικτών κυβερνητικών πολιτικών και στη στήριξη της ανάπτυξης και της καινοτομίας εταιρειών μέσω της ανοιχτής χρήσης δεδομένων.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική. Δεν χρειάζεται να εγγραφείτε ξανά για τη 2η ημέρα.

Δύο ημέρες με διαδικτυακά σεμινάρια για πολίτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα πραγματοποιηθούν Τρίτη 1 και Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020, 18:00-20:00.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Agenda εδώ