Εμπλουτίστε τις γνώσεις σας σε κάθε τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω του προγράμματος Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες

Δημοσιεύτηκε 13 Ιουλίου, 2022

Η επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ της Σάρα, από την Ιταλία (Νέα Επιχειρηματίας) και του Έλληνα Επιχειρηματία Yποδοχής Φίλιππου, ξεκίνησε και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει 4 μήνες, με το καλοκαίρι να είναι ιδανική περίοδος λόγω του τομέα δραστηριοτήτων τους (αθλητικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους).

Η Σάρα πιστεύει ότι αυτή η εμπειρία θα αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία για την επαγγελματική και προσωπική της ανάπτυξη, και σκοπεύει να καλλιεργήσει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα εφαρμόσει στην πράξη κατά τη δημιουργία της νέας της επιχείρησης, ενός κέντρου αθλητισμού και αναψυχής. Μέσα από τη συνεργασία της με το Φίλιππο θα λάβει καθοδήγηση για την διοργάνωση υπαίθριων αθλητικών, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, και αθλητικών τουρνουά. Ταυτόχρονα θα ενισχύσει τις γνώσεις της στους τομείς της λογιστικής, των οικονομικών και του μάρκετινγκ, που αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την καθημερινή διαχείριση μιας επιχείρησης.

Το πρόγραμμα Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες δίνει στη Σάρα την ευκαιρία να αποκτήσει γνώσεις σε ένα διαφορετικό πολιτισμικό και οργανωτικό περιβάλλον και στον Φίλιππο την ευκαιρία να συνεργαστεί με μια νέα και φιλόδοξη επιχειρηματία, να αποκτήσει νέες ιδέες για την επιχείρησή του και να διευρύνει τους επιχειρηματικούς του ορίζοντες.


  • Τοπικό σημείο επαφής/ ενδιάμεσος φορέας για τον νέο επιχειρηματία: Unioncamere del Veneto
  • Τοπικό σημείο επαφής/ ενδιάμεσος φορέας για τον επιχειρηματία υποδοχής: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/ Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης