Ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα: "Στρατηγικές Ευφυούς Εξειδίκευσης: O ρόλος των επιχειρήσεων"