ΕΤΕΠ-Κ: Ο ιδανικός χώρος εγκατάστασης καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων και πρωτοπόρων επιχειρηματιών

«Η παρουσία της εταιρείας μας στο ΕΤΕΠ-Κρήτης, μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε διάφορες εκδηλώσεις, συνέδρια και σεμινάρια έρευνας και επιχειρηματικότητας τα οποία διοργανώνονται από το Πάρκο αλλά και από άλλους φορείς. Επιπλέον, το ΕΤΕΠ-Κρήτης, όπως και το ΙΤΕ γενικότερα, αποτελούν μια δραστήρια πολυεθνική/πολυπολιτισμική κοινότητα με μεγάλη ποικιλομορφία!»

Νίκος Θεοδοσάκης
HR Business Partner Enartia – Teamblue Greece

«Η συμβολή του ΕΤΕΠ-Κρήτης στην πορεία και στην ανάπτυξη του οργανισμού μας, εκτός από πολυεπίπεδη και σημαντική, είναι και συνεχής. Είμαστε ευγνώμονες για τη στρατηγική μας σχέση με το ΕΤΕΠ-Κρήτης.»

Γιώργος Παπαδάκης
CEO BestPrice.gr

«Η δραστηριοποίηση στους χώρους του ΕΤΕΠ-Κρήτης μας βοήθησε στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες εταιρείες και Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΠ-Κρήτης αποτελεί διαχρονικά πόλο έλξης για επενδυτικά σχήματα και για οργανισμούς που ενδιαφέρονται για συνεργασίες με καινοτόμες επιχειρήσεις. Η συνεχής ενημέρωση για εκδηλώσεις, εκθέσεις, ερευνητικά και χρηματοδοτικά προγράμματα είναι μέγιστης σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας νεοφυούς επιχείρησης. Αυτό το βιώνουμε στην καθημερινότητα μας χάρη στο προσωπικό του πάρκου.»

Δημήτρης Κουτσιούλης
CEO EnzyQuest

«Το ΕΤΕΠ-Κρήτης για μία νέα εταιρεία είναι βασικός πυλώνας στήριξης. Εδώ βρήκαμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και είμαστε μέρος μιας κοινότητας η οποία προωθεί την καινοτομία. Μας βοήθησε από την πρώτη ημέρα να έρθουμε σε επαφή με ένα πολυπληθές δίκτυο ανθρώπων, κάτι το οποίο είναι ίσως το ποιο σημαντικό βήμα στο ξεκίνημα.»

Νίκος Φρονιμάκης
Ιδρυτής Datatrek

«Οι χώροι, η θέση και οι υπηρεσίες του ΕΤΕΠ-Κρήτης διευκολύνουν κάθε νέα δραστηριότητα να εξελιχθεί επιχειρηματικά στα πρώτα της βήματα, επιτρέποντας την να παραμένει εστιασμένη στην εξέλιξη των προϊόντων της, ενώ παράλληλα απολαμβάνει την προστιθέμενη αξία  από τη συμμετοχή της στο οικοσύστημα καινοτομίας των επιχειρήσεων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης.»

Βασίλης Σπιταδάκης
Διαχειριστής MCBS

«Η ένταξη της εταιρείας μας στο ΕΤΕΠ-Κρήτης εκτός από το προφανές κύρος και αξιοπιστία που προσδίδει προς τα έξω, επωφελείται καθημερινά τόσο από τις κτηριακές υποδομές που διαθέτει το ΕΤΕΠ-Κρήτης όσο και από τις υπηρεσίες συμβουλών, επιχειρηματικής καθοδήγησης και διασφάλισης της πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας. Η ενημέρωση και η συμμετοχή  σε προγράμματα καινοτομίας και ημερίδες επίσης αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό των υπηρεσιών του ΕΤΕΠ-Κρήτης προς εμάς.»

Βαγγέλης Γράσσος
CEO Oxygen