ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

30 χρόνια δράσεων για την υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ETEΠ-Kρήτης) ιδρύθηκε το 1993 από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), έναν από τους μεγαλύτερους ερευνητικούς οργανισμούς της χώρας. Μαζί με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, αποτελούν τις βασικές δομές του ΙΤΕ για την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Το ΕΤΕΠ-Κρήτης διαθέτει περίπου 4000 τ.μ. (χώροι γραφείων και εργαστηρίων), που φιλοξενούν νεοφυείς καινοτόμες εταιρείες με τεχνολογικό κυρίως προσανατολισμό. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε προνομιακή φυσική τοποθεσία, 10 χλμ περίπου από την πόλη του Ηρακλείου. Η παρουσία του ΕΤΕΠ-Κρήτης στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ και η εγγύτητα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αποτελούν σημαντικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα καθώς υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση εργαστηρίων, ερευνητικών υποδομών και επιστημόνων που μπορούν να στηρίξουν ενεργά τις επιχειρήσεις που φιλοξενούνται στη Θερμοκοιτίδα.

Οι στόχοι του ΕΤΕΠ-Κρήτης είναι:

  • Μεταφορά τεχνολογίας και εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
  • Αξιολόγηση και διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
  • Προώθηση και στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας
  • Φιλοξενία και υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων στη Θερμοκοιτίδα
  • Κατάρτιση και επιμόρφωση φοιτητών, ερευνητών και στελεχών επιχειρήσεων

Τη Θερμοκοιτίδα του ΕΤΕΠ-Κρήτης διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης Α.Ε. (ΕΔΑΠ/ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.)

Οι εγκαταστάσεις του ΕΤΕΠ-Κρήτης χρηματοδοτήθηκαν από Ευρωπαϊκούς, εθνικούς και περιφερειακούς πόρους.

To ΕΤΕΠ-Κρήτης είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικτύου EURAXESS και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Επιστημονικών Πάρκων IASP.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ
Γενικές Συνελεύσεις -Ισολογισμοί ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ

Φυλλάδιο STEP-C