Δημοσιεύτηκε 06 Σεπτεμβρίου, 2021

Η διαβούλευση για το νέο ΕΣΠΑ (564 εκ.) πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 αποσκοπεί στην Ποιοτική Ανάπτυξη, στην Ενεργό Περιβαλλοντική Διαχείριση και στην Κοινωνική Συνοχή για την Περιφέρεια Κρήτης.

Προτεραιότητες του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2021-27:
• Την προώθηση της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας
• Τη στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και της μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα
• Την ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής προσβασιμότητας
• Την ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και Συνοχής
• Την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας
• Την ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου
• Την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
• Την ψηφιακή αναβάθμιση υπηρεσιών και επιχειρήσεων
• Την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής

Σε ότι αφορά την προώθηση και στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη, ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σχεδόν στα 60 εκατ. EUR.

Οι δράσεις των προτεραιοτήτων θα εξειδικευτούν σε μεταγενέστερο χρόνο (3η διαβούλευση)

Συνοπτική Παρουσίαση ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027