Δημοσιεύτηκε 30 Αυγούστου, 2021

“Any entrepreneur & innovator cannot be left behind wherever you are”

9 Start-up Cities from 8 countries across Europe

Έχετε μια καινοτόμα επιχείρηση και θέλετε να δικτυωθείτε σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον; 

Αναζητάτε ξένους συνεργάτες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα;

Ψάχνετε χρηματοδότηση για νέες καινοτόμες δράσεις και εγχειρήματα;

Κάντε την εγγραφή σας στο Málaga Summit που θα πραγματοποιηθεί 24 Νοεμβρίου 2021