Δημοσιεύτηκε 23 Ιουνίου, 2020
➡️Δείτε στον σύνδεσμο https://reopen.europa.eu/el χάρτες και λεπτομερείς επικαιροποιημένες πληροφορίες σε 24 γλώσσες, για το τι ισχύει ως προς τα σύνορα σε προορισμούς όπου επιθυμείτε να ταξιδέψετε στην Ευρώπη !
Στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα

 
 
➡️Πληροφορίες στο ☎️ 2810 391900
 
Το πρόγραμμα https://www.erasmus-entrepreneurs.eu παραμένει ενεργό με ευελιξία, όσον αφορά στις μετακινήσεις των Νέων Επιχειρηματιών.
Επίσης γίνεται κατά περίπτωση προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες που ισχύουν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19.