Δημοσιεύτηκε 20 Δεκεμβρίου, 2011

Η ΜΙΤΟΣ Α.Ε. η οποία είναι εγκατεστημένη στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, διανύει την τρίτη επιτυχημένη δεκαετία στις διοργανώσεις συνεδρίων και εισέρχεται δυναμικά στο χώρο του ταξιδίου αναλαμβάνοντας νέες υπηρεσίες έκδοσης ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ. 2810 391914
Email: info@mitos.com.gr