Δημοσιεύτηκε 06 Ιουλίου, 2020

Στην σελίδα “Your Europe” θα βρείτε ένα χρήσιμο και πρακτικό οδηγό σχετικά με τη ζωή, την εργασία, τα ταξίδια και  την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωπαίκή Ένωση.

https://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm