Δημοσιεύτηκε 10 Μαρτίου, 2011

Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού θα υποστηρίξει οικονομικά κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές.

Συγκεκριμένα, θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερεις μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ελλάδα, σε οκτώ μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Εξωτερικό και σε τέσσερεις ερευνητές.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και το υπόδειγμα της αίτησης επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος


Πληροφορίες δίνονται και τηλεφωνικώς στο 210-3228922

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 8/4/2011