ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανάπτυξη πλατφόρμας για την κοινωνική δικτύωση μεταξύ των επιχειρηματιών και των στελεχών που συμμετέχουν στο έργο "MESUP (Mentoring Start Ups)"

Δημοσιεύτηκε 05 Απριλίου, 2012

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 Ανάπτυξη πλατφόρμας για την κοινωνική δικτύωση μεταξύ των επιχειρηματιών και των στελεχών που συμμετέχουν στο έργο “MESUP (Mentoring Start Ups)”

  • Ημερομηνία Ανάρτησης: Απρ. 05, 2012
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Απρ. 27, 2012