Δημοσιεύτηκε 14 Οκτωβρίου, 2012


Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για λήψη προσφορών για το έργο ‘FINNO – Fostering Innovation in South East Europe’ :

‘Προμήθεια προωθητικού υλικού προϋπολογισμού δαπάνης τρείς χιλιάδες ευρώ (3000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Ημερομηνία ανάρτησης 14/10/2012

Καταληκτική ημερομηνία 26/10/2012