Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τεχνοδιάγνωση και την εκπόνηση σχεδίων καινοτομίας (Innovation Plans) σε επιχειρήσεις

Δημοσιεύτηκε 04 Φεβρουαρίου, 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων  επιχειρήσεων με σκοπό την υλοποίηση τεχνοδιαγνώσεων

και την εκπόνηση  σχεδίων καινοτομίας, στο πλαίσιο της πράξης

«Δράσεις για την ενίσχυση του  ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις».

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο της πρόσκλησης

Παράρτημα “Όροι συνεργασίας”

Αίτηση Τεχνοδιάγνωσης

πηγή:
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ)
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)