Σεμινάρια Καινοτομίας του έργου “Go_Brand”

Δημοσιεύτηκε 04 Απριλίου, 2019

Στο πλαίσιο του έργου Gο Brand παραγματοποιήθηκε το σεμιναρίο με θέμα “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ” στη Χίο, την Τετάρτη 3 Απριλίου και την Πέμπτη 4 Απριλίου. Το πρόγραμμα του σεμιναρίου, το οποίο διοργανώθηκε σε συνεργασία του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας με το Επιμελητήριο Χίου, περιελάμβανε την πρώτη μέρα (3/4) :  

Εισαγωγή στην καινοτομία

 • Καινοτομία: Ορισμός, τύποι καινοτομίας
  • Βασικές έννοιες  
  • Διαφορές ανακάλυψης και καινοτομίας
 • Η καινοτομία ως κύρια επιχειρηματική διαδικασία
  • Ποιος είναι ο ρόλος της καινοτομίας στην επιχειρηματική διαδικασία, την ανάπτυξη και προώθηση νέων προϊόντων και την επιχειρηματική ανάπτυξη
 • Καινοτόμα επιχείρηση – Κουλτούρα καινοτομίας
  • Δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας, πως ενισχύεται και πως βοηθά στην επιχειρηματική ανάπτυξη  
  • Παραδείγματα
 • Προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση διανοητικής ιδιοκτησίας
  • Εργαλεία και μέθοδοι προστασίας, διαχείρισης και αξιολόγησης διανοητικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια κλπ
  • Παραδείγματα

Διαχείριση Συνεργασιών (Clusters)

 • Στρατηγική Καινοτομίας μιας επιχείρησης
 • Συνεργατικοί Σχηματισμοί (Clusters), Δίκτυα  
  • Δικτύωση
  • Συνεργατικοί σχηματισμοί, δημιουργία, βασικές αρχές
 • Ανάπτυξη και Διαχείριση clusters
 • Ανοικτή Καινοτομία
 • Σύγχρονες προκλήσεις
 • Παραδείγματα

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από την πρώτη μέρα: