Σεμινάριο με θέμα "Επιστήμη και Διπλώματα Ευρεσυτεχνίας" στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δημοσιεύτηκε 09 Μαρτίου, 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Χημείας 2011, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office – EPO) και την Ένωση Ελλήνων Χημικών, οργανώνει τον Απρίλιο 2011 στα Ιωάννινα Σεμινάριο με θέμα «Επιστήμη & Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας».

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για θέματα που σχετίζονται με τη βιομηχανική ιδιοκτησία και τη συμβολή της στην καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, θα γίνει προσπάθεια σύνδεσης της επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται στα Πανεπιστήμια με την απόκτηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και με τη  στρατηγική μεταφοράς τεχνογνωσίας. Θα παρουσιαστούν βασικές παράμετροι που σχετίζονται με την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και θα τονιστούν οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν κατά την επιχειρηματική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στα πανεπιστήμια. Κεντρικοί εισηγητές θα είναι εμπειρογνώμονες από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας του Μονάχου. 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις με τους εξειδικευμένους εξεταστές από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και τους υπόλοιπους εισηγητές. 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011 στην Αγγλική γλώσσα και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Διαδικτύου.

 Δείτε εδώ προκαταρκτική μορφή του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού Δελτίου Συμμετοχής μέχρι τις 14 Μαρτίου 2011.