Δημοσιεύτηκε 18 Ιουνίου, 2012

Η πρόσβαση στην κατάλληλη χρηματοδότηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες οι εν λόγω επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν εντονότερο πρόβλημα προσέλκυσης επιχειρηματικών κεφαλαίων για την υλοποίηση καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας αξιολογώντας την κατάσταση παρεμβαίνει με την προώθηση ενός σύγχρονου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ

ΠΗΓΗ: ΓΓΕΤ