Διαδικτυακά σεμινάρια και workshops από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και το ΚΕΜΕΛ

Δημοσιεύτηκε 15 Ιουνίου, 2020

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών αναγνωρίζοντας ότι ένας σημαντικός παράγων επιτυχίας των Νεοφυών επιχειρήσεων είναι η εμπορική τους κερδοφόρα ανάπτυξη, συνδιοργανώνει με το ΚΕΜΕΛ μια σειρά από διαδικτυακά σεμινάρια και workshops με στόχο την εξοικείωση των ομάδων με τη στρατηγική “Go to Market”  και κυρίως την χρήση πρακτικών μεθόδων και αποτελεσματικών εργαλείων Marketing και Finance.

Η θεματολογία θα προσαρμοστεί κατά φάση ανάπτυξης των ομάδων, και θα περιλαμβάνει αντικείμενα όπως :

•    Εξέλιξη του Marketing και Business Model Canvas,
•    ο κύκλος ζωής ενός πελάτη,
•    η ιχνηλάτηση του αγοραστικού ταξειδιού του πελάτη,
•    How to Get, Keep and Grow Customers,
•    η διαχρονική εξέλιξη του Sales Funnel, η χρήση του ψηφιακού funnel σήμερα ,
•    πως δημιουργείτε εσείς το δικό σας Marketing & Sales Funnel,
•    η χρήση Google Analytics για την ανάλυση και βελτιστοποίηση των conversions,
•    η σχέση της διαχρονικής αξίας του πελάτη προς το κόστος απόκτησής του,
•    Problem Solving, δημιουργικότητα, πλάγια σκέψη κλπ.

Take away :

Πως μπορείτε να εφαρμόσετε μια αποτελεσματική στρατηγική “Go To Market” η οποία θα σας βοηθήσει στην πορεία σας προς την σταδιακή κλιμάκωση και ανάπτυξη.

Ως πρώτο βήμα θα γίνει μια διαδικτυακή  συνάντηση όπου θα αναλυθούν η φάσεις ανάπτυξης μιας Νεοφυούς επιχείρησης και με την συμβολή των ομάδων θα αποτυπωθεί η δική τους .

Στη συνέχεια θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα των υπολοίπων τηλεδιασκέψεων με στόχο να γίνουν Workshops που θα είναι customized για τις ομάδες του Πάρκου .