Φυτώριο Ιδεών «Βαγγέλης Γρηγορούδης»: Ευκαιρία Χρηματοδότησης για την Υλοποίηση Καινοτόμων Ιδεών

Δημοσιεύτηκε 13 Δεκεμβρίου, 2023

Στα πλαίσια του έργου «Δράσεις ακαδημαϊκής καινοτομίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» το οποίο υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το ΙΤΕ, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, προκηρύσσεται η δράση «Φυτώριο Ιδεών». Ανακοινώνεται επίσης, η αλλαγή της ονομασίας του σε Φυτώριο Ιδεών «Βαγγέλης Γρηγορούδης», προς τιμήν του πρωτεργάτη του Φυτωρίου Ιδεών, Καθηγητή Βαγγέλη Γρηγορούδη που έφυγε πριν λίγες ημέρες από τη ζωή.

Η δράση απευθύνεται σε προπτυχιακούς ή/και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή/και ερευνητικές ομάδες των παραπάνω Ιδρυμάτων, οι οποίες καλούνται να υλοποιήσουν μια καινοτόμο ιδέα που θα μπορούσε να εξελιχθεί, με την κατάλληλη βοήθεια, σε ένα πρωτότυπο προϊόν ή υπηρεσία.

 Οι ομάδες που θα επιλεγούν θα έχουν στη διάθεσή τους το ποσό των 3.000€ για την κάλυψη δαπανών που θα απαιτηθούν για την ανάπτυξη του πρωτοτύπου (μικροεξοπλισμός, αναλώσιμα, κ.λπ.) ή για μετακινήσεις και έξοδα προώθησης των πρωτοτύπων.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://ibo.crete.gov.gr/apply/ έως τις 15/01/2024.

Προβλέπεται να επιλεγούν 12 συνολικά προτάσεις (3 από το ΙΤΕ), οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2024 – Νοέμβριος 2024.

Μπορείτε να δείτε: την Πρόσκληση, τον  Οδηγό Συμμετοχής και την Υποβολή Πρότασης στη δράση “Φυτώριο Ιδεών”.