Το έργο OTMET σχετίζεται με την προώθηση της απασχόλησης φοιτητών σε επιχειρήσεις και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας πριν την αποφοίτηση τους.
Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από Τουρκία, Ιταλία, Πορτογαλία, Εσθονία, Λιθουανία και το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης από την Ελλάδα.
Το έργο ξεκίνησε 1/01/2015 και έχει διάρκεια, έως 31/12/2016.