Δημοσιεύτηκε 14 Ιουνίου, 2011

       Συνάντηση εργασίας

 «Τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων»  
                         “Αέρας – Θερμότητα – Φως”

   Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ), ΙΤΕ
                                   Βασιλικά Βουτών 

  (Αίθουσα συναντήσεων 211, Α κτίριο ΕΤΕΠ-Κ, α’ όροφος)
                             Σάββατο 2 Ιουλίου 2011

                                     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:00   Εγγραφές / Καφές


09:30   «Παρουσίαση και στόχοι του έργου “CLEAR-UP”
Καθαρά και ενεργειακά αποτελεσματικά κτίρια σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας»                     
Καθ. Γ.Κυριακίδης, ΙΗΔΛ/ΙΤΕ και Πανεπιστήμιο Κρήτης

10:00    “Απορρύπανση εσωτερικών χώρων με φωτοκαταλυτικά υλικά»  
Δρ. Δ. Κοτζιάς, Institute for Health and Consumer Protection
European Commission-Joint Research Centre, ISPRA, Italy

10:30  “Gas sensors and HVAC control”                   
Dr. H.Ulmer, AppliedSensor GmbH, Reutlingen, Germany

11:00  “Novel Thermal insulation -Phase-change- materials”                  
Ing. L. Kubina, Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., Česká Republika

11:30  “Smart Low-e  Window materials”                                       
Dr. B. Szyszka, IST, Braunschweig, Germany

12:00  Συζήτηση

12:30  Επίσκεψη  σε “Demo –House”  στο ΕΤΕΠ-Κ

13:00  Ελαφρύ γεύμα

        Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης

Οι παρουσιάσεις των κ.κ. Κυριακίδη και Κοτζιά θα είναι στα Ελληνικά ενώ οι υπόλοιπες στα Αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση.