Επίσκεψη 14 Γερμανικών Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών στο ΙΤΕ/ΕΤΕΠ Κρήτης

Δημοσιεύτηκε 26 Μαρτίου, 2024

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΙΤΕ/ΕΤΕΠ Κρήτης με τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από εκπροσώπους 14 Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών από τη Γερμανία στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ/ΕΤΕΠ Κρήτης την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024, με σκοπό την ενημέρωση για τις δράσεις που υλοποιούνται στο ΕΤΕΠ Κρήτης για την ανάπτυξη και προώθηση της ακαδημαϊκής επιχειρηματικότητας. 

Ο στόχος ήταν να διερευνηθούν πιθανές συνέργειες μεταξύ του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου, καθώς επίσης και να αναπτυχθούν δίκτυα συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος HAW.International.

Την εκδήλωση άνοιξαν με παρουσιάσεις ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης και ο Διευθυντής του ΕΤΕΠ Κρήτης, Δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ.

Στη συνέχεια ακολούθησαν παρουσιάσεις και επαφές από τις ακόλουθες εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στη θερμοκοιτίδα του ΕΤΕΠ Κρήτης: 

  • Synoesis, Δρ. Θανάσης Σπαθής, CEO
  • Traqbeat, Δρ. Εμμανουήλ Σπανάκης, COO
  • LifePlus, Δρ. Μάριος Σπανάκης Collaborative Researcher της
  • Enzyquest, Δρ. Ιωάννης Βλατάκης, R&D Manager

Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στο Εργαστήριο Νευρογενετικής και Γήρανσης (ΙΜΒΒ), στο Εργαστήριο Ανάπτυξης και Μορφογένεσης (ΙΜΒΒ), στο Εργαστήριο Βιοφωτονικής και Μοριακής Απεικόνισης (ΙΗΔΛ) και στο Εργαστήριο Μικρονανοδόμησης με Υπερβραχείς Παλμούς Λέιζερ (ΙΗΔΛ).