Δημοσιεύτηκε 16 Νοεμβρίου, 2015

 3rd GREEK INNOVATION FORUM – 3rd GIF
Research, Design, Technology
Workshops, Conference, Exhibition
Hilton Athens
Athens, 08-10 January 2016

Δείτε εδώ σχετικό Δελτίο Τύπου

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.greekinnovationforum.eu