Το έργο Enterprise +στοχεύει να συμβάλει στην καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος και της καινοτομίας και στη μείωση της ανεργίας των νέων ανθρώπων.Υλοποιείται από εταίρους από τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Λιθουανία την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία. Στη Γερμανία, οι δράσεις υλοποιούνται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Διδακτικής των Οικονομικών του Πανεπιστημίου Duisburg-Essen που διαθέτει κατάλληλη τεχνογνωσία. Από την Ελλάδα, εταίροι του έργου είναι το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης και η εταιρεία Eniochos Consulting με έδρα το Ηράκλειο ενώ από την Ισπανία το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Murcia. Στην Ουγγαρία και τη Βουλγαρία αντίστοιχα, εταίροι είναι Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια όπως και στη Λιθουανία.

Το έργο ξεκίνησε 1/09/2014 με διάρκεια έως 31/08/2017

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

www.enterpriseplus.eniochos.com